Alojas novada pašvaldība 28. septembra domes sēdē pieņēma lēmumu no 2. oktobra izsludināt biznesa ideju konkursu komercdarbības uzsākšanai Alojas novadā. Konkursa mērķis ir veicināt jaunu komersantu veidošanos Alojas novadā, motivējot iedzīvotājus sava biznesa uzsākšanai. Konkursa pieteikumu iesniegšana notiks no 2. oktobra līdz 1. novembrim, sūtot dokumentus uz adresi: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064. Pieteikumu var… Lasīt vairāk


  Latvijas Valsts mežzinātnes institūts (LVMI) “Silava” sadarbībā ar Latvijas Mežu sertifikācijas padomi (LMSP) 6.oktobrī no 10:00 līdz 14:30 Uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā SALA (Liepu iela 3, Ungurpils) organizē bezmaksas semināru.     Programma: 9:45 – 10:00         Ierašanās Ungurpilī, reģistrācija, kafija; 10:00 – 10:10      Semināra ievads (LVMI “Silava” Meža programma 2017 vadītājs Mg.… Lasīt vairāk


  Uzņēmēji laipni aicināti piedalīties Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē, kas notiks 20.septembrī plkst. 15:00, “Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā SALA (konferenču zālē).   Darba kārtība: Par ieceri Alojas novada domei iestāties kādā no Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām. Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības “Mežsaimnieks” prezentācija – Mārcis Saklaurs, Ziemeļu mežsaimniecības reģions; Par ceļa greiderēšanas kvalitāti Braslavas pagastā… Lasīt vairāk


  30. augustā Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā-bibliotēkā “Sala” norisinājās ikgadējā pedagogu konference. Šī pedagogu sanākšanas reize bija īpaša ar to, ka pirmo reizi kādam no vispārizglītojošo skolu pedagogiem tika pasniegta naudas balva – 1000 eiro – nominācijā “Sirds skolotājs”. Ar Alojas novada domes līdzdalību konkursu organizēja Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvā padome sadarbībā ar novada… Lasīt vairāk


  Ir noslēdzies Jauniešu karjeras izvēles un amata prasmju apguvesprojekts. Otro gadu pēc kārtas to organizēja Alojas novada pašvaldība, sadarbojoties ar novada uzņēmējiem. Projekta mērķis ir atbalstīt jauniešu amata prasmju apguvi vasaras periodā, veicināt jauniešu aktīvu dalību savas karjeras veidošanā, nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku, kā arī paaugstināt jauniešu konkurētspēju vietējā darba tirgū.  … Lasīt vairāk


  Atgādinām – katra mēneša trešajā trešdienā no 14:00 – 16:30 SALĀ notiek AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” konsultācijas. Ar esošajiem un jaunajiem uzņēmējiem, kā arī topošajiem uzņēmējdarbības uzsācējiem un citiem interesentiem tiekas klientu darījumu vadītāja  Antra Ziediņa. Konsultācijām nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 67774076, 28389111 vai rakstot uz antra.ziediņa@altum.lv… Lasīt vairāk


  Alojas novada uzņēmēju konsultatīvā padome sadarbībā ar Alojas novada uzņēmējiem un biedrību “Atbalsts Alojas Ausekļa vidusskolai” rīko konkursu “Sirds skolotājs”.  Alojas novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu pedagogi tiks apbalvoti ar naudas balvu par nozīmīgu ieguldījumu pedagoģiskajā darbībā un sasniegumiem izglītībā.   Uzņēmēju konsultatīvā padome aicina novada uzņēmējus finansiāli atbalstīt konkursa ieceri. Uzņēmēji naudas ziedojumu aicināti ieskaitīt… Lasīt vairāk


  Noslēgusies Alojas novada pašvaldības organizētā biznesa ideju konkursa komercdarbības uzsākšanai 4. kārta. Šajā kārtā tika iesniegti un izvērtēti divi biznesa ideju pieteikumi. Vērtēšanas komisija, uzklausot abu pretendentu piedāvājumu un idejas izklāstu, lēma pašvaldības finansējumu nepiešķirt. Pašvaldība pateicas konkursantiem par dalību un uzdrīkstēšanos. Rudenī konkurss tiks izsludināts atkārtoti, tādēļ aicinām visus interesentus sekot informācijai.    Jāatgādina,… Lasīt vairāk


  Latvijas Tirgotāju asociācija sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību tradicionāli rīko ikgadējo konkursu „Latvijas Labākais tirgotājs 2017”. Konkurss ir demokrātisks bezpeļņas pasākums, kura galvenais mērķis ir panākt pircēju un apmeklētāju apkalpošanas kultūras paaugstināšanu, tirgotāju un krodzinieku profesionalitātes pieaugumu, kā arī popularizēt labākos tirdzniecības, ēdināšanas un pakalpojumu uzņēmumus un to darbiniekus.   Aptaujas mērķis ir noskaidrot… Lasīt vairāk


  Uzņēmēji laipni aicināti piedalīties Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē, kas notiks 5. jūlijā plkst. 16:00 Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā SALA.   Darba kārtība: SIA “Alojas novada saimniekserviss” tarifi, pakalpojumu efektizācijas pasākumi u.c. jautājumi – SIA “Alojas novada saimniekserviss” valdes priekšsēdētājs Tomass Lemberts; Par balvas “Sirds skolotājs” piešķiršanu Alojas novada vispārizglītojošo skolu pedagogiem – Uzņēmēju… Lasīt vairāk