23. un 30. augustā Būvvaldes vadītāja apmeklētājus nepieņems (atvaļinājums). Dokumentus var iesniegt un saņemt Salacgrīvas novada domes klientu apkalpošanas centrā Smilšu ielā 9, Salacgrīvā. Konsultācijas būvvaldes kompetencē esošajos jautājumos var saņemt pie būvinspektora Arta Ukasa pa t.64071996 vai, rakstot artis.ukass@salacgriva.lv… Lasīt vairāk


12.jūlijā Alojas novadu apmeklēja Gulbenes novada pašvaldības vadība un darbinieki, tostarp Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs un viņa vietnieks Andis Caunītis.   Rīta pusē gulbenieši iepazinās ar jaunuzcelto Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centru – bibliotēku “SALA”, tikās ar Alojas novada domes deputātiem, nodaļu vadītājiem un darbiniekiem. Aizraujoša un interesanta klātesošajiem bija SIA “i2” sertificētā… Lasīt vairāk


Sestdien, 14.jūlijā, plkst.12.00 Staicelē pie Salacas upes norisināsies Labdarības Bumbu rallijs. Tā mērķis ir piesaistīt ziedojumus Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas novadu iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa organizēšanai.   Lai piedalītos loterijā, nepieciešams iegādāties ziedojuma karti. Ar katru iegādāto karti tiek piešķirts unikāls numuru ar ko startēt Bumbu rallija loterijā.   Dāvanu grozā sarūpētas dažādas saimniecībā… Lasīt vairāk


Latvijas Tirgotāju asociācija sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību tradicionāli rīko ikgadējo konkursu „Latvijas Labākais tirgotājs 2018”. Konkurss ir demokrātisks bezpeļņas pasākums, kura galvenais mērķis ir panākt pircēju un apmeklētāju apkalpošanas kultūras paaugstināšanu, tirgotāju un krodzinieku profesionalitātes pieaugumu, kā arī popularizēt labākos tirdzniecības, ēdināšanas un pakalpojumu uzņēmumus un to darbiniekus. Aptaujas mērķis ir noskaidrot Alojas novada… Lasīt vairāk


29. jūnijā plkst. 10.00 Uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēka “Sala” tikšanās ar Limbažu novada pieaugušo izglītības koordinatori Vairu Ābeli.  Klātesošie tiks informēti par pieaugušo izglītības iespējām. Strādājošie un pašnodarbinātie vecumā no 25 gadiem var izvēlēties paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju 12 dažādās tautsaimniecības nozarēs, piesakoties mācībām 403 izglītības programmas šādās nozarēs:  ēdināšanas pakalpojumi un… Lasīt vairāk


8. jūnijā Ministru prezidents Māris Kučinskis reģionālajā vizītē apmeklēja Alojas novadu, lai tiktos ar Alojas novada uzņēmējiem un domes vadību.   Tikšanās laikā Ministru prezidents informēja par valstī notiekošajiem reformu procesiem, akcentējot šobrīd notiekošo finanšu sektora reformu. Viņš apliecināja, ka valsts ir gatava īsā laika periodā reformēt finanšu sektoru, būtiski samazinot riskantas naudas apjomu tajā.… Lasīt vairāk


Praktiskās apmācības biznesa plāna rakstīšanā 16. aprīlī no plkst. 14.00 līdz 16.00 Uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā “Sala”.   Pašvaldības biznesa konkursa komercdarbības uzsākšanai Alojas novadā ietvaros tiek organizētas praktiskas apmācības biznesa plāna rakstīšanai. Ja vēlies realizēt vai attīstīt uzņēmējdarbību ražošanas, dizaina, mūsdienīgo tehnoloģiju, izklaides vai kādā citā jomā, šī ir lieliska iespēja mācīties un… Lasīt vairāk


Alojas novada pašvaldība izsludina “Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Alojas novadā”. Konkursa mērķis: veicināt jaunu komersantu veidošanos Alojas novadā, motivējot iedzīvotājus sava biznesa uzsākšanai.   Konkursa pieteikumu iesniegšana Alojas novada domē Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, LV-4064 no 7. maija līdz 11. jūnijam.   Pieteikumu var iesniegt fiziska persona, Alojas novadā vismaz 6 mēnešus dzīvesvietu deklarējis iedzīvotājs, kurš… Lasīt vairāk


2018. gada 10. maijā no plkst. 18.00 līdz plkst. 20.00 Uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā “Sala” (Liepu iela 3, Ungurpils, Alojas novads) Seminārs nodokļu maksātājiem, saimnieciskās darbības veicējiem Seminārā tiks apskatītas tēmas: Valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu noteikšana pašnodarbinātām personām. Jaunreģistrētajiem nodokļu maksātājiem par ieņēmumu un izdevumu uzskaiti un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā. Pārskatu iesniegšanas kārtība. Reģistrēšanās ar pievienotās vērtības… Lasīt vairāk