SALĀ iespējams organizēt un īstenot dažādus kooperatīvos pasākumus, motivācijas pasākumus, apmācības, kultūras pasākumus u.tml. pasākumus. Kā arī pieejamas attālinātās darba vietas. Vairāk informācijas par piedāvātajām iespējām un pakalpojumu izcenojumiem zemāk.

Ekskursijām, pasākumu organizēšanai un centra piedāvātajiem telpu nomas pakalpojumiem nepieciešams pieteikties vismaz piecas dienas iepriekš, sazinoties ar SALA vadītāju vai projektu koordinatori.

 

Uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA 

vadītāja Sabīne Stūre
tālr. +371 25749131
e-pasts: [email protected]

Uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA 

projektu koordinatore Zane Lapšāne-Celma
tālr. +371 25716927 
e-pasts: [email protected]

 

SALA MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS

cenradis

 

1  50 % atlaide tiek piemērota Limbažu novadā reģistrētajiem uzņēmumiem un NVO, kā arī nomājot telpas vismaz 3 reizes mēnesī (iepriekš slēdzot telpu nomas līgumu).

2  80% atlaide tiek piemērota jaunajiem Limbažu novada uzņēmumiem pirmajos trīs darbības gados.

3  Nakts stundās no plkst. 22.00 līdz 6.00 telpu nomas cena tiek piemērota dubultā.

4  Telpu nomas maksa par dienu tiek piemērota, ja telpas tiek nomātās vairāk par 8 stundām.

 

*Nomājot telpas bezmaksas ir pieejams šāds aprīkojums: Wi-Fi, projektors, ekrāns, prezentāciju pults, flipchart tāfele ar papīru un marķieriem, audio sistēma ar tumbām un skaņu pulti (ar vai bez mikrofoniem).

cenradis-2

Uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA nolikums