SALĀ iespējams organizēt un īstenot dažādus kooperatīvos pasākumus, motivācijas pasākumus, apmācības, kultūras pasākumus u.tml. pasākumus.

Kā arī pieejamas attālinātās darba vietas. Vairāk informācijas par piedāvātajām iespējām un pakalpojumu izcenojumiem zemāk.

Ekskursijām, pasākumu organizēšanai un centra piedāvātajiem telpu nomas pakalpojumiem nepieciešams pieteikties vismaz piecas dienas iepriekš, sazinoties ar bibliotēku SALA.

SALA 

MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS

 

 “Limbažu novada pašvaldības aģentūras „Lauta” maksas pakalpojumi”

(apstiprināti ar Limbažu novada domes 23.12.2021. sēdes lēmumu Nr.718, GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada pašvaldības domes 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr.49 un Limbažu novada pašvaldības domes 24.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr.61

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

Biroja pakalpojumi

Izdruka vai kopija, A 4 formātā

 

 

Melnbalta, teksts

1 A 4 lapa

0,17

Melnbalta, attēls

1 A 4 lapa

0,20

Krāsaina, teksts

1 A 4 lapa

0,25

Krāsaina ¼ lapa attēls (ar vai bez teksta)

1 A 4 lapa

0,25

Krāsaina ½ lapa attēls (ar vai bez teksta)

1 A 4 lapa

0,30

Krāsaina ¾ lapa attēls (ar vai bez teksta)

1 A 4 lapa

0,62

Krāsaina, attēls, viena lapa

1 A 4 lapa

0,87

Izdruka vai kopija, A 3 formātā

 

 

Melnbalta, teksts

1 A3 lapa

0,18

Melnbalta, attēls

1 A3 lapa

0,30

Krāsaina ¼ lapa attēls

(ar vai bez teksta)

1 A3 lapa

0,45

Krāsaina ½ lapa attēls

(ar vai bez teksta)

1 A3 lapa

0,85

Krāsaina ¾  lapa attēls

 (ar vai bez teksta)

1 A3 lapa

1,25

Krāsaina, teksts

1 A3 lapa

0,45

Krāsaina, attēls

1 A3 lapa

1,70

Dokumenta skenēšana

1 A 4 lapa

1 A 3 lapa

0,22

Laminēšana 

1 A 4 lapa

0,41

Laminēšana 

1 A 3 lapa

0,85

Iesiešana A 4 formāta lapas, Līdz 100 lpp.

A 4 lapas

1,25

Iesiešana A 4 formāta lapas,

101-199 lpp. 

A 4 lapas

1,70

Iesiešana A4 formāta lapas,

virs 200 lpp.

A 4 lapas

2,50

Suvenīru tirdzniecība

Dažāda veida un materiāla suvenīriem, maksas ceļvežiem, kartēm, bukletiem, katalogiem, grāmatām, žurnāliem, pastkartēm, u.c. cena tiek veidota piegādātāja cenai pievienojot uzcenojuma likmi, ja līgumā nav atrunātas savādāk – noteikta konkrēta pārdošanas cena, no kuras pārdevējs saņem starpnieka komisiju

 

25 %

Mājražotāju un individuālā darba veicēju ražojumiem cena tiek veidota iepirkuma cenai pievienojot uzcenojuma likmi

 

5%

Ceļojumi, pasākumi, aktivitātes

Tūrisma aģentūru, operatoru piedāvātie ceļojumi, kultūras, mākslas, un citi pakalpojumi – atbilstoši noslēgtajam līgumam

 

 

Aģentūras organizēto maksas pasākumu ieejas biļetes uz teātra un cirka izrādēm, koncertiem, bērniem paredzētiem sarīkojumiem, pašdarbības mākslas kolektīvu sarīkojumiem un labdarības mērķiem veltītiem sarīkojumiem.

Ieejas biļetes cena tiek veidotas pēc tiešām un netiešajām izmaksām proporcionāli plānotajam apmeklētāju skaitam.

 

 

0,50;

 1,00;

1,50;

2,00;

2,50;

3,00;

5,00;

7,00;

10,00;

15,00;

20,00;

25,00;

30,00

Ieejas maksa

Ekskursija Uzņēmējdarbības atbalsta centrā-bibliotēkā “SALA”

1 persona

0,70

Pirmsskolas vecuma bērniem

līdz 7 gadiem- bez maksas

Ekskursija Uzņēmējdarbības atbalsta centrā-bibliotēkā “SALA” + filma par peldošajām salām

1 persona

1,25

Pirmsskolas vecuma bērniem

līdz 7 gadiem- bez maksas

Gida pakalpojumi

Latviešu valodā

1 stunda

18,55

Svešvalodā

1 stunda

22,50

Telpu  noma

Visa SALA (semināru telpa, sapulču telpa, lielā un mazā, virtuve) (369,9 m2)

1 stunda

46,50

Semināru telpa (173, viena stunda 2)

1 stunda

21,00

Konferenču zāle (2)

Konferenču zāle (2)Semināru telpa (100,80 m2)

1 stunda

13,00

Sanāksmju telpa

Sapulču telpa (20 m2)

1 stunda

4,30

100 % atlaide Limbažu novadā reģistrētām biedrībām vai nodibinājumiem, Limbažu novada iestādēm nekomerciāliem pasākumiem

Biroja/attālināto darbavietu/sanāksmju telpa

Biroja/attālināto darbavietu/sanāksmju telpaSapulču telpa lielā (31,2 m2)

1 stunda

5,00

Virtuve

Virtuve (14 m2)

1 stunda

6,00

Telpas nomas maksa (15,6 m2).

Iespēja izmantot kā 2 darba vietas:

1 personai – 11 EUR/dienā;

2 personām – katrai personai

5,50 EUR/dienā.

Biroja/attālināto darbavietu telpa

Biroja/attālināto darbavietu telpa

1 diena

11,00

50% atlaide Limbažu novadā reģistrētajiem uzņēmumiem un biedrībām

Telpas nomas maksa (15,6 m2).

Iespēja izmantot kā 2 darba vietas:

(1 personai – 220,00 EUR/mēnesī;

2 personām – katrai personai 110,00 EUR/mēnesī.)

1 mēnesis

220,00

50% atlaide Limbažu novadā reģistrētajiem uzņēmumiem un biedrībām

Limbažu novada iestādēm:

Nomājot telpas bezmaksas ir pieejams šāds aprīkojums: Wi-Fi, projektors, ekrāns, prezentāciju pults, flipchart tāfele ar papīru un marķieriem, audio sistēma ar tumbām un skaņu pulti (ar vai bez mikrofoniem).

 

 

Dalības maksa sporta sacensībās (ja dalības maksa paredzēta sacensību nolikumā)

Makšķerēšanas sacensībās

Dalībnieks

7,00

Makšķerēšanas sacensībās personām līdz 16 gadu vecumam un pēc 65 gadu vecumam-

bez maksas

Zolītes turnīrā 

Dalībnieks

10,00

Hokeja sacensībās

Komanda

15,00