SALĀ iespējams organizēt un īstenot dažādus kooperatīvos pasākumus, motivācijas pasākumus, apmācības, kultūras pasākumus u.tml. pasākumus. Kā arī pieejamas attālinātās darba vietas. Vairāk informācijas par piedāvātajām iespējām un pakalpojumu izcenojumiem zemāk.

Ekskursijām, pasākumu organizēšanai un centra piedāvātajiem telpu nomas pakalpojumiem nepieciešams pieteikties vismaz piecas dienas iepriekš, sazinoties ar SALA vadītājas 

 

Uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA 

vadītāja Sabīne Stūre (ilgstošā prombūtnē)
tālr. +371 25749131
e-pasts: sabine.sture@limbazunovads.lv

Uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA 

vadītājas v.i. Zane Lapšāne-Celma
tālr. +371 25716927 
e-pasts: zane.lapsane.celma@limbazunovads.lv

 

SALA MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS

 cenradis

* 80% atlaide tiek piemērota Limbažu novadā reģistrētām biedrībām, vai nodibinājumiem, kā arī Limbažu novada iestādēm.

** 50 % atlaide tiek piemērota Limbažu novadā reģistrētajiem uzņēmumiem un biedrībām.

** 80% atlaide tiek piemērota jaunajiem Limbažu novadā reģistrētiem uzņēmumiem pirmajos trīs darbības gados.

Nakts stundās no plkst. 22.00 līdz 6.00 telpu nomas cena tiek piemērota dubultā.

 

Limbažu novada iestādēm nomājot telpas bezmaksas ir pieejams šāds aprīkojums: Wi-Fi, projektors, ekrāns, prezentāciju pults, flipchart tāfele ar papīru un marķieriem, audio sistēma ar tumbām un skaņu pulti (ar vai bez mikrofoniem).

cenradis_printet

Uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA nolikums