Tirdzniecības aprīkojuma noma

Alojas novada dome saņēmusi  LEADER programmas atbalstu un 2019. gada septembrī ir īstenojusi projektu “Tirdzniecības vietu aprīkojuma iegāde”, Nr. 19-09-AL20-A019,2103-000001. Kopējās projekta izmaksas sastāda 7 545,00 EUR (t.sk. ELFLA LEADER finansējums 5 301,80 EUR, bet Alojas novada pašvaldības līdzfinansējums 2 272,20  EUR). Preču piegādi saskaņā ar līgumu veica SIA “Averto”. Vairāk par projektu: lasiet šeit

Projekts īstenots ar mērķi iegādāties salokāmas, pārvietojamas tirdzniecības nojumes, lai uzlabotu tirgošanās apstākļus vietējiem ražotājiem.

Projektā ir iegādāts:

  • Desmit salokāmas, pārvietojamas 3 x 3 m tirdzniecības nojumes ar apdruku vienotā stilā;
  • Viena liela nojume 6 x 14 m uzņēmējdarbības kopprojektiem;
  • 15 salokāmus un viegli pārvietojamus koka mēbeļu komplektus (galds ar diviem soliem).

Vienotā stila nojumes tiks izmantotas gan Limbažu novada organizētajos tirdziņos, gan arī piedaloties Vidzemes uzņēmēju dienās un citos pasākumos, kuros piedalās vietējie ražotāji.

Limbažu novada uzņēmējiem ir iespēja izmantot tirdzniecības vietu aprīkojumu bezmaksas noslēdzot Tirdzniecības vietu aprīkojuma patapinājuma līgumu.

Lai izmantotu tirdzniecības vietu aprīkojumu nepieciešams:

  • Vismaz 3 dienas iepriekš sazināties ar Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centra “SALA” vadītāju Inesi Mētriņu, zvanot pa tālruni 25716927, lai veiktu tirdzniecības vietu aprīkojuma rezervāciju;
  • Iepazīties ar Limbažu novada pašvaldības aģentūras “LAUTA” struktūrvienības Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centra “Sala” tirdzniecības vietu aprīkojuma izmantošanas noteikumiem;
  • Noslēgt Tirdzniecības vietu aprīkojuma patapinājuma līgumu.

*Nomājot Tirdzniecības vietu aprīkojumu, to iespējams saņemt un atgriezt Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centrā “SALA”.

Tirdzniecības vietu aprīkojuma izmatošanas noteikumi