Ungurpils bibliotēka dibināta 1942.gadā kā skolas bibliotēka. Skola Ungurpilī pastāvējusi kopš 1926.gada un tās nosaukums bijis Alojas pagasta 6 klašu pamatskola. Kara laikā skola nopostīta, līdz ar to arī bibliotēka.

1951.gadā pēc kara sāka veidot Ezerciema bibliotēku pie Ezerciema padomes. Bibliotēka atradusies „Upmaļu” mājās. Bibliotekāre bijusi Millere Marta, viņa strādājusi bibliotēkā no 1940. – 1953.gadam.

1953.gadā slēdza Ezerciema padomi un bibliotēku pārcēla uz kolhozu „Boļševiks” paspārnē. Šajā laika posmā par bibliotekārēm strādājušas vairākas bibliotekāres:
Miķelsone Rasma (1953. – 1957.), Dreimane Ausma (1957. – 1959.), Vavilova Irēna (1960. – 1961.) un Graudiņa Vija (1961. – 1969.).

1963.gadā apvienojoties mazajiem kolhoziem, bibliotēka nonāca kolhoza „Komunisma ceļš” paspārnē.

1964.gadā bibliotēka mainīja savu atrašanās vietu uz Ungurpils „Zaķu” mājām. Tur tajā laikā bija arī Tautas nams, tāpēc darbinieks veica pienākumus amatu apvienošanas kārtībā. Vēl šajā laikā par bibliotekārēm strādājušas Grumsle Tatjana (1969. – 1974.) un Volkova Mārīte (1974. – 1976.).

1975.gadā kolhozi apvienojās otru reizi, „Komunisma ceļš” ar padomju saimniecību „Aloja”, un bibliotēku savā pārziņā pārņēma Tautas Deputātu padomes izpildu komiteja. Šajā laikā ar grāmatām bibliotēku sāka apgādāt Limbažu rajona Centrālā bibliotēka.

Šajā laikā vēl strādājušas šādas darbinieces:
Krūmiņa Rudīte (1976. – 1976.), Mangulsone Sarmīte (1976. – 1977.), Sedleniece Rudīte (1977. – 1979.), Dzalbe Zane (1979. – 1980.).

1980.gadā darbu Ungurpils bibliotēkā sāka Zārde Inga (1980. – 1983.). Inga ir bibliotēkas vēsturē pirmais darbinieks ar speciālo bibliotēkas darbinieka izglītību. Viņa ir absolvējusi Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikumu. 1980.gadā bibliotēka atkal mainīja atrašanās vietu, pārceļoties uz Alojas spirta un cietes rūpnīcas telpām. Bibliotekāre turpināja mācības un no darba aizgāja. Bibliotēku slēdza līdz 1984.gada augustam.

1984.gada 1.augustā darbu bibliotēkā sāka Vilka Lelde, arī beigusi Kultūras un izglītības darbinieku tehnikumu. Leldi atvaļinājuma laikā aizvietoja bibliotekāres Kipele Lilita (1986.- 1986.), Atmane Erna (1988.- 1988.) un Piļipāviča Aija (1989.- 1990.).

Puriņa (Vilka) Lelde mainīja dzīves vietu un no darba bibliotēkā aizgāja. 1995.gadā Ungurpils bibliotēkā sāka strādāt Ieva Prauliņa. Bibliotekāre 2006.gadā ieguva pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomu Latvijas Kultūras koledžā.

2002.gadā Alojas cietes rūpnīca uzteica bibliotēkai telpas un tā pārcēlās uz uz divistabu dzīvokli daudzīvokļu namā „Kļavas” un šajās telpās bibliotēka atradās līdz 2016.gadam.

2015.gada 1.aprīlī pašvaldība parakstīja līgumu ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par projekta „Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs – bibliotēka „Sala”” īstenošanu.

Ēkas būvniecību uzsāka 2016.gada sākumā. Būvdarbus saskaņā ar iepirkumu procedūru veica SIA “MONUM”.

2016.gada 8.oktobrī gandrīz simts interesentu pulcējās Ungurpilī pie vecās bibliotēkas “Kļavu” ēkā, lai piedalītos simboliskā grāmatu pārnešanā uz jauno Alojas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centru – bibliotēku Sala.

2016.gada 28.oktobrī tika atklāts “Uzņēmējdarbības atbalsta centrs – bibliotēka “Sala””, ēkā izvietota moderna bibliotēka, semināru telpas, attālinātās darbavietas un plaša konferenču zāle ar lielisku skatu uz Ungurpils Dzirnavezeru.