Turpinot uzsākto tradīciju, maijā plānots izsludināt konkursu jaunajiem uzņēmējiem “Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Alojas novadā”. Konkursa mērķis ir veicināt jaunu komersantu veidošanos Alojas novadā, kas palīdzētu radīt jaunas darba vietas, jaunus produktus un pakalpojumus. Projektu konkursā varēs iesniegt fiziska persona, kura apņemas nodibināt un reģistrēt Komercreģistrā komersantu (reģistrēt saimniecisko darbību) un uzsākt komercdarbību Alojas novadā, ja tiks pieņemts lēmums par finansējuma piešķiršanu. 

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī 2021. gadā domes budžetā ir paredzēts līdzfinansējums 2500 euro apmērā, ko varēs izmantot savu uzņēmējdarbības ieceru īstenošanai. 

Biznesa ideju konkursa komercdarbības uzsākšanai Alojas novadā INFO STUNDA notiks 28. aprīlī 14.00 – 15.00, Webex tiešsaistē. Pieslēgšanās saite: https://alojasnd1.webex.com/meet/valdis.barda

Aicinām topošos uzņēmējus jau šobrīd domāt par idejām un sekot līdzi informācijai Alojas novada domes tīmekļvietnē www.aloja.lv un Uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA tīmekļvietnē www.sala.lv, kā arī sociālajos medijos.

grantu-konkurss-2021-003

Sagatavoja: Regīna Grosa